home
 
 
                
 

 

 
 
 
 
 

v Ambitu
Františk
ánského
Kl
áštera
Kostela Panny Marie Sně
žné

PRAHA 1
Jungmanovo nam. 184. - 30.8.2015

otevřeno denně
od 10 do 18 hodin