home
 
 
                
 

 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
Blanka Lamrová  
ZLOM EPOCHY PRAHA 1989
The End of an Era Prague 1989 / Zeitenwende Prag 1989
 

 Blanka Lamrová zachytila svým fotoaparátem převratné politické události roku 1989.
Díky jejím černobílým fotografiím si můžeme připomenout, mimo jiné dnes již pozapomenutou dějinnou „epizodu“, kdy občané východního Německa prchali přes pražskou západoněmeckou ambasádu za svobodou. Kniha připomíná cosi neuchopitelného a nevylíčitelného z naší nedávné historie, což ocení nejen pamětníci.
Knihu doprovází text (v německém a anglickém překladu) předního teoretika fotografie Josefa Mouchy.

 

 

 

Casa Editrice KANT 2016